Home Page

Aelodau'r Cyngor Ysgol

                              

Aelodau'r Cyngor Ysgol
 

Pwyll: Cristyn (Cadeiryddes)

Morfydd: Leia (Cadeiryddes)

Rhiannon: Poppy

Seithennyn: Osian

Matholwch: Cari

Arianrhod:Tomos

Gwydion: Martha

Ceridwen: Cai

Blodeuwedd: Benn

Peredur: Awen

Gwenhwyfar: Holly

Elen: Catrin

Lleu: Rio

Llŷr: Rosie

Culhwch: Arwen


Gallery Page
We have had 2 4 2 1 2 8 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award