Home Page

Amser Chwarae, Damweiniau a Chymorth Cyntaf

Amser Chwarae

Mae'r amserlen dyletswyddau yn nodi pa aelodau o staff sydd ar ddyletswydd bob dydd.

Mae disgwyl i'r staff fod ar ddyletswydd ar yr amserau yma:

08.40 - 08.55

10.30 - 10.45

14.20 - 14.30

Os ydych chi ar ddyletswydd, mae gofyn i chi fynd allan i'r iard 3 munud cyn i'r sesiwn chwarae ddechrau.

Sylwer ar yr amserlen ar ba ran o'r iard mae angen i chi ei horuchwylio.

Os gwyddoch chi o flaen llaw nad ydych chi ar gael i wneud dyletswydd (e.e. mynychu cwrs), mae cyfrifoldeb arnoch chi i newid gydag aelod arall o'r staff.

Damweiniau a Chymorth Cyntaf

Os ydy plentyn yn cael niwed neu ddamwain yn ystod amser chwarae, yna bydd swyddog Cymorth Cyntaf ar ddyletswydd i'w drin. Os ydy'r plentyn yn taro ei ben, yna mae angen gofyn i'r swyddfa hysbysu'r rhieni. Os yw'n ddifrifol bydd gofyn i'r rhieni ddod i'w gasglu.

Mae angen i'r swyddog Cymorth Cyntaf lenwi ffurflen ddamwain a bydd copi yn mynd adref gyda'r disgybl. Os yw'r plentyn yn gorfod cael triniaeth bellach (e.e. doctor neu ysbyty) yna bydd rhaid adrodd i'r swyddog Iechyd a Diogelwch er mwyn llenwi ffurflen ddamwain i'w danfon i'r Sir.

Dyma aelodau'r staff sydd â chymhwyster Cymorth Cyntaf:

Rhiannon Roberts                Rhoda Henson

Jessica Ausi                         Delwyn Williams

Laura Davies                       Iwan Withers

Mari Hughes                        Rhys Withers

Sally Davies                        Medi Williams

Jenna Williams                    Sophie Conway

Esyllt Lord                          Mared Thomas

Jade Davies                        Yvonne Williams

Kelly Paul                           Tom Sims Hayes

Rhian Clarke

Jackie Evans


Gallery Page
We have had 2 4 1 9 0 9 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award