Home Page

Asesu er mwyn Dysgu, Incerts a Datblygiad Proffesiynol

Asesu 2016

Incerts a Tracio

Byddwn yn defnyddio "Incerts" er mwyn tracio disgyblion , i gadw cofnod manwl ar gynnydd a chyfleoedd traws gwricwlaidd.

Ar ddiwedd y flwyddyn mae'r rhaglen yn cynorthwyo athrawon dosbarth wrth gwblhau adroddiadau i rieni a chynnig targedau ar gyfer diwedd Cyfnod allweddol pob disgybl .

 

Disgwylir i chi fewnbynnu asesiadau Incerts o leiaf unwaith pob hanner tymor

Datblygiad Proffesiynol a Rheoli Perfformiad


Gallery Page
We have had 2 4 1 9 0 9 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award