Home Page

Beth mae'r CRA wedi ei ariannu? / What has been supported financially by the PTA?

2016-17

 

2015 - 2016

 

 • £3,300 Bws Mini Ysgol / School Minibus​

 

 • £750 Bws ar gyfer Gwersi Nofio Blwyddyn 3 / Bus for Year 3 Swimming Lessons

 

 • £500 Llyfrau / Books

 

 • £495 Bws ar gyfer Trip Blwyddyn 4 / Bus for Year 4 Outing

 

 • £1,000 Gemau Iard / Yard Games

 

 • £945 Byrddau Picnic / Picnic Tables

 

 • £80  Siwmperi Ffarwelio Blwyddyn 6 / Year 6 End-of-year Hoodies

 

Ar y gweill:

 • arwyddion atal baw ci ar gais disgyblion ac wedi'u dylunio ganddyn nhw

 

In the pipeline:

 • preventative dog fouling signs requested and designed by the pupils

 

2014 - 2015

 

 • £5,000 Bws Mini Ysgol / School Minibus

 

 • £1,900 Giatiau / Gates

 

 • £161 Siwmperi Ffarwelio Blwyddyn 6 / Year 6 End-of-year Hoodies

2013 - 2014

 

 • £6,000 Prosiect Celf / Art Project

Gallery Page
We have had 2 4 2 0 0 1 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award