Home Page

Beth yw Llais , Cyfranogiad a Hunan werthusiad Plant ?

Beth yw Llais, cyfarnogiad ac Hunan arfarniad Plant?


Llais Plant
Gwerthusiad disgyblion o’u dysgu. Yn digwydd unwaith yr wythnos - cofnod yn y ffeil gynllunio

Cyfranogiad Plant
“Yr hawl i fod yn rhan o wneud penderfyniadau, o gynllunio ac o adolygu unrhyw gam a allai effeithio arnaf i. Cael llais, cael dewis" ee mewnbwn i ddiwrnod darganfod neu holiadur “ Beth yw dysgwr da?”

 

Saith Safon cyfranogiad

  1. Gwybodaeth - sy’n hawdd i blant a phobl ifanc ei deall;

  2. Dy Ddewis Di - digon o wybodaeth ac amser i wneud dewis cytbwys;

  3. Dim Gwahaniaethu - yr un cyfle i bob blentyn a pherson ifanc gyfranogi;

  4. Parch – Byddwn yn cymryd dy farn o ddifrif;

  5. Byddi di ar dy ennill – Byddi di’n mwynhau’r profiad;

  6. Adborth – Byddi di’n gweld pa wahaniaeth mae dy farn wedi’i wneud;

  7. Gwella’r ffordd rydym yn gweithio. Bydd oedolion yn gofyn i ti sut y gallant wella’r ffordd y maent yn gweithio yn y dyfodol.

 

Hunan Arfarnu Plant ee system goleuadau traffig

GG: Unwaith yr wythnos, fe fydd gwers Mathemateg ac Iaith yn cael eu gwahaniaethu ar bedair lefel er mwyn ymestyn disgyblion MAT.

 

Gwyrdd : Rwy’n hyderus ac yn barod i ymafael a’r dasg nesaf / ymestynnol

OREN: Rwy’n sefyll ar dir cadarn ac yn awyddus i ymarfer fy ngwybodaeth newydd

 

Coch : Dwi ddim yn sicr o’r gwaith yma - plîs ga’i gymorth ?


Gallery Page
We have had 2 4 2 0 0 1 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award