Home Page

Beth yw'r CRA? / What is the PTA?

 

  • Elusen gofrestredig yw Cymdeithas Rhieni ac Athrawon (CRA) Ysgol Treganna
  • The Ysgol Treganna Parent-Teacher (PTA) Association is a registered charity

 

  • Mae rhieni ac athrawon yn dod at ei gilydd yn wirfoddol i

- ​godi arian /

- penderfynu a'r beth ddylid gwario'r arian 

  • Parents and teachers come together on a voluntary basis to:

- raise money

- come to a decision on spending that money

 

  • Gwarir yr arian ar "bethau ychwanegol" i gefnogi'r ysgol a'i holl ddisgyblion, a derbynnir awgrymiadau gan Gyngor yr Ysgol (disgyblion yr ysgol) fel rhan o'r broses
  • Funds are spent on “added extras” to support the school, and recommendations are received from the School Council as part of this process

 

  • Codir arian trwy gynnal digwyddiadau cymdeithasol fel y Disgo Calan Gaeaf a'r Ffeiriau Nadolig a Haf
  • Funds are raised through social events such as the Halloween Disco and the Christmas and Summer Fairs

 


Gallery Page
We have had 2 4 2 5 8 7 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award