Home Page

Bwyd diod a byrbrydiau

Bwyd yn yr Ysgol

Mae cinio ysgol poeth ar gael bob dydd am £2.30 y dydd.   Gallwch edrych ar y fwydlen yma  

 

Gallwch dalu am ginio ysgol trwy anfon sieciau neu arian parod i’r derbynfa. Gwnewch sieciau’n daladwy i “Cyngor Caerdydd”.

 

Mae’n bosib talu am wersi cerddoriaeth, clybiau, gwibdeithiau dosbarth, aelodaeth Urdd ayb. ar-lein – ewch i www.parentpay.com Cysylltwch gyda’r swyddfa os nad oes gennych eich cyfrinair ar gyfer y wefan.

 

 

Byrbryd

Rydym yn annog disgyblion y Cyfnod Sylfaen i flasu byrbrydau fel dosbarth (Meithrin, Derbyn, Bl.1 a Bl.2). Maent yn aml yn gysylltiedig gyda gwersi a themau y dosbarth. Gofynnwn i chi anfon cyfraniad o £1 yr wythnos i dalu am y byrbrydau iachus. Mae'r plant yn y dosbarthiadau yma yn derbyn llaeth am ddim bob dydd.

 

 

Clwb Brecwast
Mae clwb brecwast am ddim gyda'r Ysgol o 8:10 bob bore yn ystod yr wythnos. Mae galw mawr am lefydd ac fe fydd angen i chi gofrestru enw eich plentyn yn gynnar er mwyn sicrhau lle neu cysylltu i osod ei h/enw ar y rhestr aros.

Gallery Page
We have had 2 4 2 0 0 1 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award