Home Page

CRA - PTA

Picture 1

Croeso! Welcome!

 

Hoffwn eich gwahodd i helpu a chymryd rhan yn y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon (CRA) i wella adnoddau ein plant yn yr ysgol.  Mae gwir angen mwy o rieni i helpu.  Mae'n hwyl ac yn ffordd wych i gwrdd â rhieni eraill.  Heb bobl newydd, ni fyddem yn gallu cynnal cynifer o ddigwyddiadau na chodi cymaint o arian i helpu plant yr ysgol.

 

We would like to invite you to assist and take part in the PTA in order to support the school and contribute towards resources for our children and their teachers.  We truly need the support of more parents.  It's a fun way of meeting other parents and it's a rewarding experience.  Without new members, the PTA will not be able to maintain the current level of events organised or raise as much money in order to help the school. 

 

Gallai ychydig o'ch help wneud gwahaniaeth mawr!    Just a little help could make a big difference!

 

Diolch / Thanks

 

Lisa & Sian

​Cadeiryddion / Chairs

Ar y Gweill...    Upcoming Events...

 

 

Nos Wener, 9 Mehefin 2017 - noson gymdeithasol yn y Canton Liberal Club. Croeso i bawb!

Friday, 9 June 2017 - social evening at the Canton Liberal Club. All welcome!

 

Dydd Iau, 29 Mehefin 2017 - stondin lluniaeth ar ddiwrnod y mabolgampau.

Thursday, 29 June 2017 - refreshments stall during school sports day.

 

Diwrnod golff - 9 Gorffennaf 2017                       Bydd hetiau ysgol y GRhA ar werth yn yr ysgol ym mis Mai a Mehefin.

Golf day - 9 July 2017                                        PTA school baseball hats will be for sale at the school in May and June.

 

                          

 

 

 

CRA ar waith / The PTA at work:

 

Diwrnod mabolgampau haf 2016

School sports day in summer 2016:

 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting:

 

I'w gadarnhau

To be confirmed


Gallery Page
We have had 2 4 2 0 0 1 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award