Home Page

Cwrteisi a Chymreictod

Mae cwrteisi yn sgil sylfaenol bywyd.
 Y Gymraeg
yw rheswm yr Ysgol.

Yn ogystal â modelu’r ymddygiad cwrtais a proffesiynol ar bob adeg, bydd staff yn cynnig model ieithyddol clir ar bob adeg.
Atgoffwch ddisgyblion i fod yn gwrtais ar bob adeg
Mynnwch sgwrs yn y Gymraeg – yn arbennig gyda newydd ddyfodiaid y Feithrin, y Derbyn a’r Uned Drochi.

Gallery Page
We have had 2 4 3 9 9 4 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award