Home Page

Cwynion

Cwynion

Yr ydym wedi bod yma’n ddigon hir erbyn hyn i wybod nad ydym wastad yn gwneud pob dim yn iawn. Gobeithiwn fod y rhanfwyaf o rieni a disgyblion yn cydnabod serch hynny, ein bod yn ceisio’n gorau. Ymdrechwn i ddarparu cyfundrefn deg ond cadarn i bawb. Ar brydiau mae’n bosib na fyddwch yn cytuno â ni. Medrwn blesio’r rhanfwyaf o bobl  weithiau a rhai y rhanfwyaf o’r amser. Ond ni all unrhyw un blesio pawb ar bob achlysur.

Os ydych yn anhapus am unrhyw reswm, yna gobeithiaf y byddwch yn cysylltu â fi. Os na fydd hyn yn lleddfu eich pryderon, mae modd i chi ddilyn ein cyfundrefn gŵynion ffurfiol.

 

Mae'r Llywodraethwyr wedi mabwysiadu polisi canolig y Llywodraeth ar gyfer ymdrin a chwynion.

 


Gallery Page
We have had 2 4 2 0 0 1 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award