Home Page

Cychwyn Ysgol

Croeso i Dreganna

Cychwyn yn yr Ysgol

 

Ar draws y ddinas, bob blwyddyn fe fydd plant yn cychwyn yn yr Ysgol a'u rhieni yn pendroni a becso. Boed diwrnod cyntaf eich plentyn yn Nhreganna neu'n dychwelyd i ddosbarth ar gyfer tymor newydd - fe fydd her newydd yn siŵr o godi. Yn aml bydd rhieni a phlant yn ei chael hi'n anodd ffarwelio wrth gât yr Ysgol, troi cefn ar y cyfarwydd a'r cyfforddus a chofleidio blwyddyn o brofiadau newydd.

 

Fe fydd ambell un yn dechrau'n hawdd, ymlwybro'n hyderus i'r dosbarth heb  edrych  yn ôl dros ei h/ysgwydd - ar ôl ychydig wythnosau gallant golli hyder yn sydyn ac ymbil arnoch i aros. Bydd rhai yn protestio'n uchel o'r cychwyn cyntaf ac eraill yn rhuthro i'r Ysgol yn llawen wedyn beichio crio wrth i chi eu casglu ar ddiwedd y dydd. Mae'n bosib bydd rhai yn teimlo'n sâl neu'n cael trafferth cysgu.

 

Bydd rhai yn teimlo bod y profiad yn rhyw fath o wrthodiad, yn arbennig os bydd brawd neu chwaer yn aros adref gyda chi.

 

"Parents as well need to let go, learn to trust the teachers, and support their children's independent experience. And they need to recognize that their children may not approach school and learning the way they did,"
 

 Michael Thompson,Ph.D. “ The Pressured Child.”

 

 

Mae'r tudalennau yma i gynnig cymorth i chi a cheisio ateb ychydig o gwestiynau cyffredin.  Os ydych yn becso, da chi cysylltwch â ni . Mae'n debyg iawn y byddwn wedi dod ar draws sefyllfa debyg yn y gorffennol ac fe gewch chi gyngor unigol ynglŷn ag ymdrin â'ch sefyllfa unigryw chi.

 


Gallery Page
We have had 2 4 2 0 0 1 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award