Home Page

Cydraddoldeb

Cydraddoldeb

 

Mae mynediad i’r ysgol newydd ar gyfer disgyblion a staff sydd ag anabledd corfforol wedi ei ddatblygu’n dda. Gwna’r ysgol pob ymdrech er mwyn sicrhau hawliau disgyblion a staff i gael mynediad o fewn cyfyngderau’r adeilad newydd.

 

Os gwelwch yn dda, gwelwch ein Polisi Cyfle Cyfartal a’n Cynllun Gweithredu Cyfle Cyfartal.

 

Amlddiwylliannol

 

Polisi Cydraddoldeb Hiliol yr Ysgol

 

Mae gan Ysgol Treganna bolisi Cyfle Cyfartal a Chydraddoldeb Hiliol. Lleolir yr ysgol yng nghanol dinas amlddiwylliannol. Rydym yn sicrhau ethos iach o oddefgarwch, dealltwriaeth a chefnogaeth. Rydym yn annog parch tuag at holl ddiwylliannau ein dinas sydd yn cyfrannu gymaint at gyfoeth a lles Treganna a chymuned Caerdydd.


Gallery Page
We have had 2 4 1 9 0 9 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award