Home Page

Cymorth gyda Threfnu Apwyntiad

 

Trefnu Cyfarfod ar gyfer Nosweithiau Rhieni

Sefydlwyd system newydd o drefnu cyfarfodydd rhieni ar lein. Er mwyn trefnu eich cyfarfod fe fydd angen i chi ymweld a :
Safle Trefnu Apwyntiadau Rhieni

Cewch weld pa amseroedd sydd yn fwyaf gyfleus i chi

 

 

Bydd angen arnoch

Eich teitl a chyfenw

• Enw, cyfenw a dyddiad geni eich plentyn ( plant)

Unwaith i chi gofnodi awgrymwn i chi ddefnyddio ‘Automated Booking Wizard’ i wneud eich apwyntiadau. Varem ymddiheurio mai yn y Saesneg yn unig mae’r ffurlen yma. Mae cwmni Emerge wedi addo cyfieithiad yn fuan. Fe fydd y system yn cynnig enwau athrawon eich plant ac yn cynnig yr amseroedd sydd ar gael .

 

 

Mwy nag un plentyn

Os oes angen gwneud mwy nag un apwyntiad arnoch cliciwch ar y ‘Change Child’ ar y bar glas ( uwchben logo’r Ysgol) i newid rhwng digyblion . Mae’r dewin bwcio yn cwblhau’r broses yma drostoch .

 

 

Os gewch unrhyw drafferth mae croeso i chi ffonio’r swyddfa ar 029 2059 0830


Gallery Page
We have had 2 4 3 5 0 0 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award