Home Page

Cyrraedd Gadael a Phrydlondeb

Cychwyn

Mae dyletswyddau a chyfarfodydd y dydd yn cychwyn i bawb am 8:40.

Mae cyfarfodydd yn gorffen am 8:50 er mwyn caniatau amser i chi gyrraedd eich dosbarth cyn i'r gloch ganu am 8:55

 

Mae prydlondeb a threfn yn bwysig iawn,  yn arbennig ar ddechrau'r dydd ac fe ddylech chi fod yn barod i ddechrau cyfarfod am 8:40 ac yn disgwyl am eich dosbarth am 8:55.

 

Egwyl
Fe fydd egwyl wedi trefnu ar eich cyfer yn ystod y dydd o gwmpas eich dyletswyddau

 

Gadael
Mae canllawiau manwl a chlir ynglyn a'ch oriau gwaith ac egwyl yn y dogfen "Oriau Gwaith" . Os bydd angen i fynychu apwyntiad neu adael yn gynnar dylech drafod gyda'r Pennaeth neu'r Dirprwy yn y lle cyntaf. Mewn achosion arbennig fe fydd modd i staff gwneud cais am ddiwrnod / cyfnod yn ddidal er mwyn mynychu digwyddiad tu hwnt i Amgylchiadau Arbennig.

 

Amgylchiadau Arbennig ( Polisi Amodau Staff Treganna 2015)


Gallery Page
We have had 2 4 2 0 0 1 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award