Home Page

Cystadleuthau Eisteddfod Competitions (5,6)

Llefaru Unigol Recitation

Unawd Bl 5 + 6

Dydd o Haf

 

Dydd o haf – diolch byth am gael diwrnod braf

Does dim byd fel cael dydd o haf – a’r tywydd yn braf.

Cael haul ar don – Chwarae’n hapus ȃ ffrindiau llon,

Dyna be sy’n rhoi blas ar fyw - ar ddiwrnod o haf.

 

Heulwen drwy’r dydd; chwarae drwy’r dydd, dyna yw’r haf i mi.

Awyr yn las; neb yn troi’n gas, O! Nefoedd yw hi!

Mae’n ddydd o haf - diolch byth am gael diwrnod braf

Does dim byd fel cael dydd o haf – a’r tywydd yn braf.

 

Dydd o haf – diolch byth am gael diwrnod braf

Does dim byd fel cael dydd o haf – a’r tywydd yn braf.

Cael haul ar fryn – Dringo’n hapus i’r bryniau hyn

Carped porffor y grug o’n cylch ar ddiwrnod o haf.

 

Clywed o’r pant fwrlwm y nant, dwr yn risialog lȃn.

Haul ar y dwr ddywed yn siwr, “Blant! Cenwch eich cȃn!”

Mae’n ddydd o haf - diolch byth am gael diwrnod braf

Does dim byd fel cael dydd o haf – a’r tywydd yn braf.

 

Hwrȇ am ddydd haf – A’r tywydd yn braf!

Unawd 5 a 6 gyda llais

Unawd 5 a 6 (Cyfeiliant is / Lower accomp)

Unawd 5+6 Solo

Cyfeiliant Unawd 5+6 Solo Accompaniment

Deuawd Soprano

Deuawd Alto

Deuawd


Gallery Page
We have had 2 4 1 9 5 9 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award