Home Page

Datganiad MAT

DISGYBLION MWY ABL A THALENTOG

 

Diffiniad : Dysgwyr sydd angen cyfleoedd mwy ymestynnol a chyfoethocach ar draws y cwricwlwm i ddatblygu galluoedd mewn un neu ragor o feysydd.

 

Ymhob lleoliad addysgol bydd yna grŵp o ddysgwyr a fydd angen gweithgareddau dysgu ehangach eu lled a’u dyfnder na’r hyn a ddarperir fel arfer ar gyfer y garfan arferol o ddysgwyr.

 

Mae’r term yn cwmpasu dysgwyr sydd yn meddu ar alluoedd neu dalentau academaidd, ymarferol a chreadigol, ac artistig.

Bydd athrawon yn sicrhau bod disgyblion Mwy Abl a Thalentog yn cael eu herio’n briodol:

 

  • Cyfoethogi: Sicrhau bod cynnwys y cwricwlwm yn gyfoethog o ran ansawdd

  • Ehangu: Sicrhau bod cynnwys y cwricwlwm ehangu lled a dyfnder, dealltwriaeth a phrofiad.


Gallery Page
We have had 2 4 2 0 7 9 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award