Home Page

E-Ddiogelwch

E-DDIOGELWCH

Mae'ch cyfrifiadur yn agor drws at fyd anhygoel. Byd yn llawn ffeithiau diddorol, gemau, newyddion, fideos doniol, cymorth gyda gwaith cartref, hwyl gyda ffrindiau a chymaint mwy. Ond, fel pob drws, mae pethau'n gallu dod mewn ac allan drwyddo, dyma pam mae'n holl bwysig eich bod yn dysgu mwy am aros yn ddiogel ar-lein. Cofiwch reolau'r Adran Iau ar ddefnyddio'r cyfrifiadur yn ddiogel:

Picture 1

Dyma gopi o gytundeb ar ddefnydd y we yn yr Ysgol:

Here are some copies of Pupil Safe Use Agreements:

 

Os hoffech chi ddysgu mwy am beryglon y we, pa bethau i'w hosgoi a sut i ofyn am gymorth cymerwch olwg ar y gwefannau yma:

 

If you'd like to learn more about the dangers of the web , what to avoid and how to ask for help, take a look at some of these web sites:

Cofiwch, mae'r we yn ddyfeisiad defnyddiol tu hwnt, felly cerwch ati i'w ddefnyddio a'i fwynau. Byddwch yn ofalus a chofiwch ofyn am gymorth oedolyn os nad ydych yn siwr am unrhyw beth!!

Gwersi E-Ddiogelwch Blwyddyn 3

 

 


Gallery Page
We have had 2 4 2 0 0 1 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award