Home Page

Gwahaniaethu

 

Gwahaniaethu   

Mae gwahaniaethu yn digwydd pan fydd athro/awes yn cynllunio i ymyrryd gydar bwriad o gynyddu cyrhaeddiad y disgyblion ir eithaf yn seiliedig ar eu hanghenion unigol gwahanol.

 

Mae asesu effeithiol yn hanfodol ar gyfer gwahaniaethu. Dyma Asesu ar gyfer Dysgu. Disgwylir I athrawon gofnodi asesiadau / gwerthuso a’u heffaith ar y cynllunio sy’n dilyn yn ei cynlluniau wythnosol.

 

Goleuadau Traffig

Fe fydd dosbarthiadau’r adran Iau yn defnyddio goleuadau traffig er mwyn rhoi adborth deinamig i athrawon, cynorthwyo plant i hunan arfarnu a hyrwyddo datblygiad y wers yn uniongyrchol. Ar ddiwedd y cyflwyniad ac ar gychwyn yr ymarfer / asesiad, fe fydd y disgyblion yn dangos golau traffig:

 

GG: Unwaith yr wythnos, fe fydd gwers Mathemateg ac Iaith yn cael eu gwahaniaethu ar bedair lefel er mwyn ymestyn disgyblion MAT.

Gwyrdd : Rwy’n hyderus ac yn barod i ymafael a’r dasg nesaf /ymestynnol

 

OREN: Rwy’n sefyll ar dir cadarn ac yn awyddus i ymarfer fy ngwybodaeth newydd

 

Coch : Dwi ddim yn sicr o’r gwaith yma - plîs ga’i gymorth ?

 


Gallery Page
We have had 2 4 1 9 0 9 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award