Home Page

Gwaith Cartref Bl 4

Gwaith Cartref

 Seithennyn & Gwenhwyfar

7.7.17

Helo blantlaugh,

 

Diolch i chi am eich holl waith caled y tymor hwn ac eleni.  Mae hi’n anodd credu mai dim ond pythefnos sydd gennych chi ar ôl ym mlwyddyn 4cool

 

heartRydym fel criw o athrawon wedi mwynhau eich cwmni’n fawr ac yn hynod falch o’ch holl waith caled eleni.  

Rydych wedi datblygu gymaint fel unigolion eleni; yn eich gwaith, aeddfedrwydd ac agwedd.  I ddathlu eich llwyddiannau rydym am gynnal ambell digwyddiad i ddathlu eich campau.no 

 

Felly mae hi’n bwysig eich bod yn clician ar bob un o’r cysylltiadau isod i ddarllen mwy! 

Cofiwch edrych ar y tabl isod i weld digwyddiadau pwysig y pythefnos nesaf!

 

Mwynhewch y penwythnos.

Athrawon Blwyddyn 4

 

Dyddiad

Gweithgaredd

Bydd angen….

Dydd Mawrth

11.7.17

Diwrnod Pontio Blwyddyn 5

Diwrnod Darganfod gyda dosbarthiadau Rhiannon a Peredur

Gwisg smart

Dydd Iau

13.7.17

Sioe Dalentau

Gwisg ac offer ar gyfer eu perfformiadau

Dydd Mercher

19.7.17

Seremoni a pharti’r Oscars

Gwisg crand a phlât o fwyd moethus!

Dydd Iau

20.7.17

Diwrnod olaf ysgol

DIWRNOD TEGANAU

Tegan/gêm a bag plastig i gymryd eiddo adref

Dydd Gwener

21.7.17

DIM YSGOL (HYFFORDDIANT STAFF)

 

TOCYN SEREMONI & PHARTI


Gallery Page
We have had 2 3 5 2 9 4 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award