Home Page

Gwaith cartref Bl 5

GWAITH CARTREF

Helo blant,

 

Diolch, diolch i chi am eich holl waith caled y tymor hwn ac eleni. Rydym ni fel athrawon yn hynod falch ohonoch. Mae wedi bod yn bleser eich dysgu a chael eich cwmni'r flwyddyn ddiwethaf! smiley

 

Dyddiadau pwysig i gofio ar gyfer yr wythnos nesaf:


Dydd Mawrth - 18/7/17 : Parti yn y prynhawn. Dewch a phlât o fwyd gyda’ch chi. 

Dydd Mercher - 19/7/17 : Trip i Fae Caerdydd i fowlio a nofio. Bydd angen gwisg nofio, phecyn bwyd a gwisgo gwisg ysgol ar gyfer y trip. Cofiwch i dalu a rhoi caniatâd ar ParentPay. 

Dydd Iau - 20/7/17 : Diwrnod ola' ym mlwyddyn 5! Bydd hi'n ddiwrnod teganau/gemau. Yn ogystal, dewch a bag plastig i gymryd eiddo adref.

 

*Cofiwch i ddod ac unrhyw lyfrau Cymraeg/Saesneg yn ôl i'r ysgol cyn diwedd y tymor - Diolch! *

 

Mwynhewch eich penwythnosau!

Mr Thomas-Williams laugh a Miss Howells smiley


Gallery Page
We have had 2 3 5 3 7 7 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award