Home Page

Gwaith Cartref Bl1

14.07.17


.

 

 

Wel, mae amser yn hedfan !

Diolch am eich gwaith cartref a'ch cefnogaeth yn ystod y flwyddyn

 

Mae'r gwyliau'n dechrau at ddiwedd yr wythnos felly mae'n amser i ni ddathlu!

 

Rydym yn edrych ymlaen at y trip at Ddydd Mawrth  18.07.17- cofiwch eich pecyn bwyd!

 

 

 

 

 

 

Byddwn yn cynnal parti yn y dosbarth at brynhawn Mercher 19. 7.17.

Cofiwch ddod a phlat personol o fwyd !

 

 

 

Mwynhewch eich dyddiau olaf fel disgyblion Blwyddyn 1 !!!

 

Staff Blwyddyn 1

 

23.06.17

Wel -am dywydd poeth cawsom ni’r wythnos hon. Mae’r haf wedi cyrraedd!!

 

Wrth i ni baratoi am y mabolgampau (29.06.17) rydym ni'n trafod bwydydd iach.

 

Dros y penwythnos, a wnewch chi gadw cofnod syml o’r bwyd yr ydych yn bwyta dros un diwrnod – dyddiadur bwyd.

 

Gallwch ysgrifennu neu tynnu lluniau a labeli’r bwydydd.

Efallai yr hoffech ddefnyddio ffotograffau i drafod yr hyn a cawsoch i fwyta.

 

Diolch a mwynhewch y penwythnos !

Staff Blwyddyn 1

 

08.06.17

 

Yn gyntaf, diolch i chi gyd am gyflwyniadau hyfryd. Roedd pawb wedi gwneud yn wych. Dydy hi ddim yn hawdd sefyll a siarad o flaen pobl, ond mi lwyddodd pob un ohonch chi!

 

Chwech wythnos yn unig sydd ar ol ym Mlwyddyn 1. Hoffwn i chi ymarfer prawf/profion Rhifau Rhagorol gan geisio gwella’ch sgor cyn diwedd Flwyddyn 1!

(Fe gewch chi gopi papur i fynd adre yn eich bag darllen)

 

Diolch

Staff Blwyddyn 1

 

Can y 12 Mis

Still image for this video

Gallery Page
We have had 2 3 5 4 9 0 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award