Home Page

Gwaith Cartref Bl2

09.06.17

 

Croeso’n ôl!

 

 

Wythnos nesaf, byddwn yn dysgu sut a phaham y dylem olchi ein dwylo.

 

 

Beth am lunio rhestr (neu dynnu lluniau) o bryd dylem eu golchi?

 

 

Er enghraifft,

 

Ar ôl pesychu, tisian neu chwythu trwyn

 

Ar ôl gofalu am rywun sy’n sâl

 

Ar ôl cyffwrdd ag anifeiliaid/anifeiliaid anwes

 

 

 

Diolch a mwynha hwyl a sbri’r penwythnos!

 

Athrawon Blwyddyn 2 frown

 

 

 

 

 

*NEWYDD* Geiriau Sillafu Hanner Tymor y Gwanwyn 2

 

ddoe

bach

pethau

mawr

gwneud

rhaid

wrth

doedd

cael

hapus

 

Geiriau Sillafu Hanner Tymor y Gwanwyn 1

 

hefyd

aeth

ydy

ond

ydw

mae'r

fe es i

rydw i'n

nhw

meddai

 

 

Geiriau Sillafu Hanner Tymor yr Hydref 1

 

dyma

dad

mae

a

yn y

fi

mam

i

mynd

 

Geiriau Sillafu Hanner Tymor yr Hydref 2

 

wedi

dim

gyda

wedyn

eisiau

rydw i

mae gen i

chwarae

roedd

hoffi

 

COFIA hefyd i ymarfer ffurfio llythrennau melyn a glas Tric a Chlic.

Dalier ati gyda'r gwaith caled! no


Gallery Page
We have had 2 3 5 5 3 2 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award