Home Page

Gwaith Cartref Bl3

 

Gwaith Cartref olaf blwyddyn 3!!!!cool

11.07.17

Annwyl blant,

 

Roedd eich gwisgoedd i ddiwrnod darganfod blwyddyn 4 yn wirioneddol wych - diolch ENFAWR am eich ymdrech blant, roedd hi'n bleser eich gweld. Dwi'n siwr eich bod chi'n edrych ymlaen i anturiaethau flwyddyn 4 yn barod!

 

Mae'n anodd credu mai dyma dy waith cartref olaf ym mlwyddyn 3 - mae wedi bod yn bleser eich dysgu chi gyd eleni. Diolch am eich ymdrech, egni, brwdfrydedd, hwyl ac holl waith caled eleni. Rydych chi gyd yn haeddu gwyliau haf hir a heulog!

 

  • I ddathlu hyn rydyn ni am gael PARTI RHUFEINIG  arbennig ar ddydd Mercher 19.07.17. Dewch a phlat o fwyd parti unigol gyda chi i fwynhau gyda'ch ffrindiau a hoffwn i bawb wisgo gwisg rufeinig neu wisgo eitem rufeinig i'r ysgol ar y diwrnod hwnnw.  Does dim rhaid mynd ati i wario neu poeni am wisg drudfawr - beth am wneud helmed neu darian neu gleddyf eich hun? Mwynhau sy'n bwysig!
  • Ar ddydd Iau 20.07.17 mae'n DDIWRNOD TEGANAU - mae croeso i ti ddod a thegan gyda ti i'r ysgol i chwarae gyda dy ffrindiau. Byddai bag plastig mawr yn ddefnyddiol hefyd i ti fedru mynd a popeth adref gyda thi bnawn Iau!
  • Does dim cofnod ffurfiol yn y cofnodion darllen yr wythnos hon oherwydd ein asesiad terfynol darllen Saesneg.
  • Hoffwn i chi ddychwelyd unrhyw lyfrau darllen Cymraeg  a Saesneg sydd gyda chi adref i'r ysgol cyn diwedd wythnos nesaf os gwelwch yn dda.

 

A dyna ni - gyda diolch eto am flwyddyn hyfryd.

Welwn ni chi fis Medi,

 

Mrs Knott, Mrs Llwyd a Mrs Ausi smiley


Gallery Page
We have had 2 3 5 1 3 7 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award