Home Page

Gwaith Cartref Derbyn

 

Dim ond nodyn i atgoffa mi fyddwn yn mynd ar drip i Fae Caerdydd ar y 13eg o Orffennaf. Gofynnwn yn garedig i chi nodi eich caniatâd a gwneud taliad gwirfoddol o £3.50 ar Parent Pay.

 

Cofiwch i ddod a phecyn bwyd a diod ar gyfer ein picnic. Os mae'r tywydd yn boeth PLIS cofiwch i ddod a het haul ag eli haul a digon o ddiodydd ar gyfer y dydd.

 

Ein thema ar hyn o bryd ydy môr ladron, os oes gennych unrhyw lyfrau , lluniau neu deganau yr hoffech rannu gyda ni ystod sesiwn amser cylch , croeso mawr i chi i ddod a nhw i'r ysgol.

 

Image result for pirate clip art

 

 

 

Mwynhewch y penwythnos! 

 

 

trim.B31E5BC0-DF65-4E1B-8DC2-95F87875ADF5.MOV

Still image for this video

Gallery Page
We have had 2 3 5 2 5 7 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award