Home Page

Gweithgareddau Allgyrsiol

Gweithgareddau Allgyrsiol

 

Urdd Gobaith Cymru:

Clwb Nofio Penarth, Canolfan Hamdden Penarth, Andrew Rd, Penarth

Clwb Gymnasteg Penarth, Canolfan Hamdden Penarth, Andrew Rd, Penarth

Clwb Aml Chwaraeon Melin Gruffydd, Ysgol Melin Gruffydd

Clwb Nofio Hebron Hall, Hebron Hall Christian Centre Cross Common Rd, Dinas Powys

….yn ogystal ag amrywiaeth o weithgareddau a chystadlaethau chwaraeon yn cynnwys nofio, trawsgwlad, criced; clwb Drama, cystadlaethau coginio a chelf.

 

Chwaraeon y Ddraig

Cyfres ardderchog o weithgareddau yn yr ysgol a gweithgareddau allanol sydd â nod o roi sylfaen gadarn i ddisgyblion mewn nifer o chwaraeon

 

Menter Caerdydd:

 

 

 

Gweithgareddau Neuadd Llanofer

http://www.cardiff.gov.uk/objview.asp?Object_ID=20669&language=cym

 

Chapter: Canolfan Chapter

http://www.chapter.org/index.html

 

Clwb Iechyd Da:

Yoga i blant

http://www.iechyd-da.net/


Gallery Page
We have had 2 4 2 0 0 1 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award