Home Page

Diwrnod Codi Arian Eisteddfod Caerdydd 2018 Cardiff Eisteddfod Fundraiser

CYMRAEG|ENGLISH

Annwyl Riant / Warcheidwad,


Ar ddydd Gwener y 23ain o Fehefin 2017, fe fyddwn yn cynnal diwrnod heb wisg Ysgol er mwyn codi arian at Eisteddfod Caerdydd 2018. Gofynnwn yn garedig i chi gyfrannu £1 y pen a mynychu’r ysgol yng ngwisg eich hunan.

 

CYMRAEG|ENGLISH

On Friday the 23rd of June 2017, we shall be holding a non-uniform day to fund raise for the Cardiff Eisteddfod 2018. Please come to school in your own clothes along with a £1 contribution.

Gallery Page
We have had 2 4 1 9 0 9 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award