Home Page

Sesiwn Meithrin Dydd Gwyl Dewi - St Davids Day Nursery Activities

Dewch i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Yr Hen Lyfrgell.

 

Bydd sesiwn Meithrin yn llawn hwyl i deuluoedd, Darlith gan Dr Dylan Foster Evans, set acwstig gan Carwyn Ellis Colorama, cyfle i flasu bwydydd Cymreig gan gynnwys coffi, shytni a chawsiau a gweithdy gwneud Pice ar y Maen – i gyd AM DDIM.

 

11am:

Miri Meithrin Gŵyl Ddewi yng nghwmni'r chwedleuwraig Tamar Williams, sesiwn canu, offerynnau taro a gweithdy crefft gyda Menter Caerdydd. Gwisgwch eich gwisg Cymreig ac fe gewch Bice ar y Maen ac ysgytlaeth Daioni am ddim! Lluniaeth ysgafn am ddim i rieni.

 

1pm:

Set acwstig gyda Carwyn Ellis o Colorama.

 

2pm:

Darlith hanes dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda Dr Dylan Foster Evans – darlith ymlwybro drwy hanes. Bydd lluniaeth ysgafn a Phice ar y Maen am ddim.

 

11am – 3pm:

Arddangosiad gyda Gareth Davies o Pettigrew – Sut i wneud y Pice ar y Maen perffaith!

Sesiynau blasu cynnyrch Cymreig: siytni, caws a choffi arbennig o Gymru!

 

Dewch draw i ymuno mewn gyda'r dathliadau! 


Gallery Page
We have had 2 4 2 1 5 5 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award