Home Page

Nod ac amcanion

ENGLISH

EIN HANES

 

Agorwyd drysau Treganna yn 1987 ar gyfer 15 disgybl derbyn a dosbarth o ddisgyblion blwyddyn 1. Ym mis Medi 2013, agorwyd ein hadeilad newydd sbon gyda mwy na 50 aelod o staff a bron i 500 o blant.  Mae llwyddiant a thŵf Treganna yn deyrnged i waith ac ymroddiad yr holl rieni, staff a disgyblion a fu'n rhan o'r antur yma dros y pum mlynedd ar hugain ddiwethaf.

 

Mae'r cyfleusterau'r adeilad newydd yn wych iawn ond dydy "mwy" ddim, bob amser, yn gyfystyr â "gwell". Rhannwyd yr ysgol yn dair Cymuned Dysgu er mwyn sicrhau'r gofal bugeiliol agos a monitro academaidd manwl sydd mor nodweddiadol o draddodiad Treganna. Wrth i’r Ysgol dyfu byddwn yn croesawu dosbarth newydd i’r drydedd gymuned yn flynyddol.

 

 

 

Nifer ar y Gofrestr Medi 2016           624

 

 

Mae nod ac amcanion yr Ysgol wrth wraidd ein holl waith;

 

‘Mewn undod y mae nerth’

Drwy bartneriaeth, yn rhieni ac athrawon, cydweithiwn er lles y plentyn

 

‘Cenedl heb iaith, cenedl heb galon’

Craidd pob agwedd o’n bywydau, o fewn a thu hwnt i’r ysgol, yw’r Iaith Gymraeg


‘Ymdrech a lwydda’:

Arfogwn ein disgyblion i ymfalchio yn eu llwyddiannau, cofleidio cyfleoedd, a dysgu o’u profiadau

 


Gallery Page
We have had 2 4 2 0 7 9 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award