Home Page

Pryd mae'n cwrdd? / When are its meetings?

 

  • Cynhelir cyfarfodydd y CRA tua unwaith pob dau fis mewn gwahanol fannau yn ardal Treganna, fel tafarn y Lansdowne neu Ganolfan Chapter
  • PTA meetings are held about once every two months in different locations in the Canton area, such as the Lansdowne or Chapter Arts Centre

 

  • Mae cylchlythyr yr ysgol yn rhoi gwybod i rieni am y cyfarfodydd, ac anfonir e-bost allan at wirfoddolwyr gyda'r manylion
  • The school newsletter provides details of the meetings, and e-mails are sent to volunteers with the relevant information

 

  • Rhwng y cyfarfodydd, mae'r gwirfoddolwyr a'r swyddogion yn trafod trwy e-bost ​
  • Between meetings, volunteers and the chairs/secretary communicate via e-mail

Gallery Page
We have had 2 4 2 2 0 4 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award