Home Page

RhAU

Cynllun Addysg /Chwarae Unigol

 

Er mwyn creu Cynllun Addysg/Chwarae  Unigol, mae rhieni, athrawon, staff cynorthwyol ac yn aml, y disgybl ei hun, yn dod at ei gilydd er mwyn trafod anghenion y disgybl. Maent yn rhannu gwybodaeth a phrofiad wrth lunio targedau a strategaethau priodol i sicrhau cynnydd y disgybl. Mae’r cynllun hefyd  yn llywio’r ddarpariaeth ar gyfer unrhyw gefnogaeth arbenigol ychwanegol.

Fe fydd yn cynnwysgwybodaeth am

 

  • targedau tymor  byr y disgybl
  • strategaethau addysgu sydd i’w defnyddio
  • y ddarpariaeth y bwriedir ei wneud
  • meini prawf llwyddiant a/neu gadael
  • canlyniadau (i’w cofnodi pan adolygir y CAU).

Gallery Page
We have had 2 4 2 1 2 8 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award