Home Page

Trosolwg ar E-Ddiogelwch

E-Ddiogelwch STAFF

Mae'n gyfrifoldeb arnom ni I gyd i sicrhau defnydd diogel  a chywir o ryngrwyd yr ysgol, boed gan y plant neu yn bersonol. Mae'r polisi ysgol yn amlinellu'r cyfrifoldeb pwysig sydd arnoch chi fel staff, nid yn unig i reoleiddio'r defnydd ond i addysgu'r disgyblion am yr angen i fod yn ofalus wrth ddefnyddio'r wê.

Un o'n cyfrifoldebau fel corff dysgu yw i godi ymwybyddiaeth ein disgyblion o beryglon posib y rhyngrwyd. Ond mae rhan helaeth o'r wê yn ofod bositif sy'n gallu addysgu, cynnig adloniant a chyflwyno'r plant i'r byd tu hwnt, ac felly mae'n gyfrifoldeb arnom ni i roi'r hyder iddynt allu lywio'r wê heb boeni.

CANLLAWIAU I DDISGYBLION

 

Byddwn yn gofyn i holl ddisgyblion yr ysgol gadw at y 5 cam diogelwch isod:

Picture 1
Canllawiau Gwersi ac adnoddau arlein ar gyfer athrawon:

Gallery Page
We have had 2 4 2 0 0 1 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award